CommuniNations - тренинг система за транснационална комуникация

През 2008 г., обявена от Европейската общност за година на "междукултурния диалог", проектът "CommuniNations" - иновативна ICT базирана обучителна система за транснационална комуникация (програма "Учене през целия живот", секторна програма Грюндвиг, Партньорства за познание LLP/AT-430/4/08) - оказва голямо съдействие за подобряване ефективността на комуникационния процес между хора от различни страни и култури. Партниращите си организации от Австрия (OeNWE - Австрийска мрежа за икономическа етика), България (Авангард Персонал Консултинг ООД), Полша (Pusswald & Partner KEG, Spolka Komandytowa Zarobkowa) и Швейцария (IBSA - Институт за биоструктурен анализ) участват съвместно в тренинг за социални компетенции и разработват програма за транснационален европейски семинар за подобряване на уменията за междукултурна комуникация. Всеки един от партньорите, така или иначе, предлага и използва в своята практика национални програми, но в същото време и изпитва голяма нужда от стандартизирани тренинги за транснационални комуникации. Новата програма е предназначена за мениджъри, треньори, експерти от HR отдели и педагогически персонал (като първо ниво таргет група) и след това ще бъде разпространена и използвана от учащи (като второ ниво таргет група), на които им се налага да използват "интеркултурна комуникация", живеейки или работейки с хора от други страни и култури.

По време на проекта тази нова "CommuniNations" семинарна програма бе създадена като IT базиран наръчник (www.communinations.com) и представлява система от упражнения и сертификация (структура на две нива: първо ниво - за треньори, второ ниво - за учащи). Инструментите за електронно обучение, касаещи техническото съдържание, са в днешно време много разпространени, но тези, касаещи социалните компетенции - по-скоро рядкост. Проектът предлага концепцията (manual) за много иновативно ICT - базирано решение за учене и преподаване. Основната цел е създаването на ТРАНСНАЦИОНАЛЕН инструментариум относно социалните компетенции, който да може да се прилага като стандартизирана, "междукултурна", комуникационна система във всички европейски страни. Тази система е изключително практична, благодарение на упражненията; лесна за оценяване, с помощта на сертификационната система и лесно достъпна чрез интернет.

Проектът включва: провеждане на проучване за определяне на конкретните нужди на треньорите и учащите (обобщените резултати от проучването можете да разгледате тук); Организиране и провеждане на практически тренинг Structogram във всяка една от страните - партньори. След разработването на семинарната програма, упражненията и сертификационната част, се провее пилотен тренинг, който е вид оценка на свършената по проекта работа. Резултат от проекта е он-лайн наръчник, представящ новата "CommuniNations" програма, готова за инсталиране на интернет платформа. Всички партньори публикуват на техните интернет страници информация за протичането на проекта и имат възможност да използват резултатите от него по време на своите настоящи дейности. 

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай