Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес

Проектът "Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес" бе изпълнен на територията на Община Добрич - град и Добричка и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, трети цикъл, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Обща характеристика на предоставяната услуга:

Вид услуга:
1.      Семинар по предприемачество;
2.      Сименар по управление на малка фирма;
3.      Семинар за разработване и управление на проекти;
4.      Разработване на индивидуални планове за работа с всеки бенефициент;
5.      Консултантски услуги по: бизнес планиране, разработване на проекти, фирморегистриране и административни въпроси, управление на финансите и счетоводството, управление на човешки ресурси, маркетинг и реклама, юридически въпроси, информационни технологии.
6.      Мрежа за взаимна помощ.

Участниците в проекта, съвместно с експертно консултативната група, разработиха индивидуален план, основаващ се на потребностите за развитие на бизнес идея, стъпките за планиране и реализиране на собствен бизнес, както и от развитие на вече съществуващ бизнес.

Основна информация за целевата група.
Проектът бе насочен към безработни лица, мотивирани да получат услуги за стартиране на собствен бизнес и към представители на новосъздадени малки и микро фирми от Общини Добрич и Добричка.
Основни критерии за подбора на безработни лица, регистрирани в ДБТ и лица с предизвестие за освобождаване от работа като бенефициенти по проекта, бяха желанието им да стартират свой собствен бизнес, наличието на идея за собствен бизнес, както и мотивация за обучение по предприемачество и управление на малка фирма.
Микро и малки предприятия, които бяха включени като бенефициенти по проекта трябваше да са започнали дейност в последните 24 месеца (към момента на подбор на бенефициенти), да са с мотивация за обучение по предприемачество и управление на малка фирма, да декларират готовността си да разкрият работни места за регистрирани в ДБТ безработни лица (минимум 1).

Брой бенефициенти:
Бяха обучени и консултирани 20 безработни лица и 5 представители на малки и микро фирми.

Ефективност:
Три от обучените безработни лица стартираха собствен бизнес.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай