Обучение

Авангард Персонал Консултинг предлага  различни програми за обучение за успеха на  Вашия бизнес.

Методът  ни на работа се дефинира от разбирането за специфичните особености на всяка отделна компания и конкретните намерения и цели за изпълнение.
Ние предлагаме обучения, които проектираме съвместно с компанията - клиент, съобразявайки се изцяло с конкретните потребности. В рамките на обучението разчитаме на учене чрез опита, преживяванията и динамиката на групата. Груповият опит има за цел да създаде възможност на индивидите да проучват своето поведение, да дават и получават обратна връзка, да експериментират с ново поведение, да развиват опознаване и приемане на себе си и на другите.

След одобряване на офертата ни за обучение в следната последователност:

1. Диагностика на потребностите от обучение:

  • извършване на проучване, съобразно желанието на възложителя;
  • анализ на резултатите от проучването;
  • формулиране на заданието за обучение.

2. Подготовка на обучението
След анализиране на потребностите от обучението се определят целите и модулите за изпълнение на учебната програма. Изготвя се и подробна програма за изпълнение на обучението.

3. Провеждане на обучението
Обучението се провежда в съответствие с утвърдената програма на индивидуално или групово въздействие на базата на интерактивни форми, носещи позитивни емоции. Прилагат се различни форми на изпълнение: ролеви игри, симулации, изучаване на казуси, групови дискусии, работа в малки и големи групи и др.

4. Анализ на обучението
Ние изготвяме анализ с приложен статистически материал за оценка на постигнатия напредък, както и препоръки за по-нататъшна работа.

Примерни обучителни модули

Тиймбилдинги

Програма на отворени обучения

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай