Go International 2010

Конкурентноспособни в комуникациите

Авангард Персонал Консултинг ООД е партньор в международната кампания “go international”, в рамките на която Австрийската външно - търговска камара подпомага проекти, предоставящи на България иновативно know - how от Австрия в сферата на образованието. Целта е да бъдат приложени австрийски обучителни програми в България и да се осъществи ползотворно сътрудничество с чуждестранни партньори.

В рамките на кампанията в партньорство с австрийската консултантска компания Pusswald & Partner KEG работим по прилагането на международна обучителна система, базирана на метода STRUCTOGRAMa.

Подробно описание на продукта можете да намерите тук.


Комуникационен тренинг със STRUCTOGRAMa
Обучителната програма развива социални умения и комуникативни компетентности, посредством международния метод STRUCTOGRAMa (
www.structogram.bg). Насочена е към мениджъри, консултанти, треньори и всеки един, който желае да доразвие своите комуникативни умения. По време на въвеждащия семинар (модул 1) участниците се запознават с метода STRUCTOGRAMa и разбират повече за тяхната индивидуалност, която стои в основата на ефективната комуникация. По време на следващите допълнителни модули вниманието е насочвано към специфични въпроси в сферата на комуникациите като например: мотивация, ръководене на екипи, продажби и др.. 

В рамките на проекта на 06. и 07. октомври 2010 в София бе организиран тренинг, базиран на международната система за обучение STRUCTOGRAMa, която стимулира развитие на социалните компетентности и уменията за общуване на участниците.

Цели на тренинга бяха:

  • усъвършенстване на лични компетентности;
  • осъществяване на ефективен процес на комуникация;
  • придобиване на знания за метода STRUCTOGRAMa.

По време на тренинга участниците:

  • изследваха своята истинска, индивидуална, генетично определена природа.
  • разбраха повече за техните личностни предимства и ограничения.
  • научиха как да се предпазват от поведение, което е в конфликт с тяхната собствена природа и да постъпват по начин, който пасва на базисната структура на тяхната личност.
  • имаха възможност да усвоят умения за разбиране личностната структура на техните клиенти, колеги, партньори и техните специфични потребности, мотиви, силни страни и ограничения.
  • подобриха уменията си да общуват с други хора.

Организатори на тренинга бяха: "Pusswald & Partner KEG" - Австрия (www.vorsprung-consulting.com) и "Авангард Персонал Консултинг" - България 

Треньори:

Хелене Пусвалд (Австрия) - сертифициран STRUCTOGRAMa главен треньор, Магистър по Коучинг, Фирмен консултант

Павел Павлов (България) - сертифициран STRUCTOGRAMa главен треньор, Магистър по Психология, Консултант по организационно развитие и развитие на човешките ресурси


Специална оферта за клонове на Австрийски компании
Австрийската кампания “go international” покрива директни субсидии за клонове на Австрийски компании в България. До 50% от общите разходи се покриват от съфинансиране на образователни програми за Австрийски клонове и проекти в чужбина. Максималният размер на субсидиите е 10,000 Евро за компания. Клонове на компании в Европа могат да използват максимум 800 Евро за участник в обучение. Финансовите документи трябва да бъдат издадени от образователна или обучителна институция.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай