Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес

Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!

Темата на събитието е:
Идеите от нас – Избора оставяме на вас
или Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес


Срещата е подходяща за вас, ако:
  • Имате добра идея за собствен бизнес, а все още се чудите от къде да намерите финансиране за реализирането ѝ?
  • Искате да сте сигурни, че сте избрали най-подходящата форма за финансиране на бъдещия си бизнес?
  • Чудите се, кой е най-удачният източник на финансиране – собствен капитал, кредит, франчайзинг, програми на ЕС или друго? Какви са предимствата и недостатъците на различните източници?
По време на инфо-срещата ще се опитаме да отговорим на тези и други възникнали ви въпроси, свързани с:
  • Различните източници за привличане на капитал,
  • Възможностите за финансиране на стартиращи бизнеси (в т.ч. и финансови инструменти, реализирани със средства на ОП РЧР), 
  • Начини за успешно прилагане на финансови инструменти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

По време на срещата ще представим и възможностите, които можете да използвате в рамките на настоящия ни проект - а именно: Участие в интересни тренинг модули по бизнес и предприемачество; Предоставяне на консултантска подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

ПРОГРАМА на събитието:
  • 17.00 – 17.30 Варианти за финансиране на стартиращи бизнеси. Предимства и недостатъци на различните финансови инструменти, Павел Павлов: Консултант-Бизнес развитие, Авангард Персонал Консултинг ООД
  • 17.30 – 17.45 Възможности, които проект „Стартъп по пътя към съвършенство“ предоставя на бъдещи предприемачи, Миглена Кирова: Ръководител на проекта, „Авангард Парсонал Консултинг“ ООД
  • 17.45 – 18.00  Въпроси и отговори, свързани с дейностите по проекта и ползите от участието в тях
За повече информация и записване, тел.: 058/ 601 785, e-mail: office@avangardpc.com, Facebook: StartUp Добрич

Срещата ще се проведе на адрес: бул. "Русия", № 2 Е (сградата на Частно училище "Леонардо да Винчи").

Събитието е отворено и безплатно, и на него можете да поканите и ваши познати, за които темата би била интересна!

Очакваме ви!

Проект „СТАРТЪП ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТО“, Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай