Новини

м. Май 2022 г. - Тиймбилдинг "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"

м. Юли 2021 г. - Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия

26. Юни 2020 г. - Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив на COVID-19"

м. Юли 2018 г. - Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"

м. Март - м. Май 2017 г. - Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич

м. Февруари - м. Април 2017 г. - Организиране на младежки дейности

17. - 18. Септември 2016 г. - Тиймбилдинг "Щастливи граждани"

м. Септември 2016 г.- Старт на проект "Нови възможности на ново работно място"

02. Юни 2016 г. - Информационно събитие по проект "Активни заедно"

м. Май 2016 г. - Старт на проект "Активни заедно"

27. - 28. Април 2016 г. - Въвеждащо обучение по проект "Съпричастие - подкрепа, отговорност"

08. - 09. Април 2016 г. - Тренинг "Екипна ефективност и организационна промяна"

31. Март - 01. Април 2016 г. - Съвместната ни инициатива-STRUCTOGRAM България и STRUCTOGRAM International в София

30. Март - 01. Април 2016 г. - Въвеждащо обучение по проект "Подкрепа за достоен живот"

2 март 2016 г. - заключителен концерт по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре" на Община град Добрич.

15. Февруари  - екипът ни организира викторина на тема "Аз познавам историята на моя роден град".

11. и 12. Февруари 2016 г. - Обучение на тема: "Здравословен начин на живот"

В периода 11. - 14. Януари 2016 г. екип на Авангард Персонал Консултинг организира и проведе обучение на тема "Училище за родители".

В периода 07. - 12.12.2015 г. екипът ни проведе два тренинга на тема "Академия Млад Лидер" за 30 участника.

В периода 02. - 05.12.2015 г. екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД проведе два тренинга на тема "Първи стъпки към успешна кариера". Участници в събитията бяха ученици от СОУ "Любен Каравелов" и СОУ "Димитър Талев" град Добрич.

В периода 17. - 19. Юни 2015 г. в курортното селище Старозагорски минерални бани се проведе втора част на обучението за служители на Община Шабла. В рамките на три дни, участниците работиха върху теми като: Организационна култура; Принадлежност и идентичност; Повишаване на личната мотивация; Лична ефективност и удовлетвореност, идентификация с организацията; Принципи за въздействие и мотивиране на служителите; Мотивираща работна среда и умения за работа с хора.

На 17. Април 2015 г. Авангард Персонал Консултинг взе участие в състоялото се град в Добрич събитие "Дни на кариерата за заети лица".
По време на събитието, пред посетители и участници в него, имахме възможност да представим информация за дейността на нашата фирма и възможностите за обучение, които предлагаме, и по този начин да насърчим работещите хора да продължават да са активни на пазара на труда и активно да търсят възможности за повишаване на своята квалификация. Представената по време на събитието презентация за дейностите на фирмата ни можете да изтеглите от тук.

Екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД бе ангажирана с изпълнение на дейности, заложени в изпълнявания от Търговско-промишлена палата Добрич проект STAY IN, финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации, по програма „Учене през целия живот“ (LLP-LDV-TOI-13-AT-0010).
Основната цел на проект STAY IN (www.stayin-project.eu/bg) е да представи на учители и обучители по професионално обучение начини за подобряване на умения за:
- идентифициране на потенциалните рискови фактори, които могат да доведат до отпадане на ученици от училище и
- предотвратяване и справяне с проблема.
Повече за ангажиментите в рамките на проекта на екипа на Авангард Персонал Консултинг ООД можете да прочетете тук.

На 26. Март 2015 г. завърши последният от трите модула обучения, по време на които Сдружение „Алтернативи“ успешно си партнира с г-н Павел Павлов, в ролята му на обучител при реализирането на Обучителна програма за доброволци от Граждански форум по социални въпроси по проект: „Граждански форум по социални въпроси в община Карнобат” на Сдружение „Алтернативи”. Ангажиментът на г-н Павлов се състоеше в провеждането на: Обучение на тема: „Работа в екип на НПО и представители на целевите групи за активно включване и развитие на социална политика на местно ниво“, Обучение на тема: „Умения за проучване на потребности и стратегическо планиране“, Обучение на тема: „Умения за застъпничество“

В периода 19. - 21. Март 2015 г. Павел Павлов бе водещ в тренинг на тема "Организационни и комуникационни умения", който бе проведен в град Девин. Участници в тренинга бяха 23 служители от общинска администрация Шабла, които активно работиха за постигане на следните цели на тренинга: Изследване на личностни характеристики на участниците; Развиване на организационни умения на участниците и разбиране ролята на организационната динамика; Повишаване на информираността за ролята на личността в организациите и взаимодействието между хората в организациите; Усвояване на умения за управление на организационна промяна; Повишаване на уменията на участниците за общуване.

В периода м. Февруари - м. Март 2015 г. екипът на Авангард Персонал Консултинг проведе серия от обучения по ключови компетентности. Те се състояха в град Добрич и са част от активностите по проект "Посоки" по НПДЗ 2015. Обученията бяха  на тема "Управление на конфликти" и "Мултикултурни и социални аспекти в обслужването на клиенти". Участниците във всяка една от петте групи, в продължение на четири дни, упражняваха и надграждаха умения, които ще им бъдат полезни в бъдеще при професионалната им реализация в различни сфери като търговия, администрация и услуги. 

На 04.02.2015 г. Павел Павлов бе водещ на уъркшоп на тема: Маркетинг на таланта - изработване на успешни стратегии за професионална реализация и самоморкетиране. Уъркшопът бе концентриран върху възможностите за изработване на ефективни стратегии за утвърждаване на пазара на труда и реализиране на най-добрите шансове за кариера с помощта на информационните технологии и краткото целево кандидатстване.Основни акценти на събитието бяха: Пазар на труда на бъдещето;Нови концепции за търсене на работа, базирани на уникалните ни умения, качества и таланти; Стратегии за самомаркетиране – шансове и рискове; Успешно изграждане и предлагане на нашия индивидуален профил като USP (Unique Selling Proposition); Кратко целево кандидатстване и нови онлайн инструменти за самомаркетиране (LinkedIn, Facebook, Blog и др.).Домакини на събитието бяха Beehive Varna Co-working space. Интервю за Телевизия "Черно море", по време на което Павел Павлов говори по темата, можете да видите тук.

На 22. - 23. Ноември 2014 г. Авангард Персонал Консултинг ООД организира двудневно изнесено обучение по ключови компетентности на тема "Екипна ефективност". Участници в обучението бяха представители на екипа на Областна администрация Хасково, която инициира обучението в рамките на реализирания от нея проект "Подобряване на професионалната компетентност на служителите на областна администрация Хасково" по Оперативна програма "Административен капацитет".
Използваните по време на тренинг от обучителния екип Татяна Врабчева - Русева и Павел Павлов разнообразни интерактивни методи и техники, позволиха на участниците да: изследват своята истинска, индивидуална, генетично определена природа (биоструктура на личността); разберат повече за своите личностни предимства и ограничения; разширят знанията си за предимството на екипната работа и усъвършенстват уменията си за работа в екип.

В периода 31. Октомври - 02. Ноември 2014 г. в град София се проведе VІІ-я Национален конгрес по психология. В научната програма на конгреса бяха включени над 160 научни доклада в 11 научни секции и повече от 30 научни форума - семинари, уъркшопи, симпозиуми, кръгли маси и тематични дискусии. STRUCTOGRAM Център България взе участие в конгреса чрез уоркшоп на тема: "Биоструктурен анализ в тренинги за усъвършенстване на социалните компетенции".

На 13. Февруари 2014 г.  STRUCTOGRAM Център България взе участие в единственото по рода си в България изложение HR Industry, представящо услуги и продукти за управление на човешките ресурси. Събитието се състоя в Интерпред - СТЦ София. На щанда на STRUCTOGRAM Център България посетителите имаха възможност да получат по-подробна информация за Системата за обучение STRUCTOGRAM, както и за начините, по които тя може да ви бъде полезна. Видео от събитието можете да видите на следния линк.

м. Януари 2014 г. приключи последния от поредицата тренинги за служители на общински администрации и кметове от населени места, които екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД проведе по поръчка на няколко общини, изпълняващи своите проекти по Оперативна програма Администртивен капацитет.
В изпълнение на поетите ангажименти, успешно си партнирахме с:
 - Община Генерал Тошево, за която организирахме и проведохме три изнесени обучения на следните теми: "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация" за 60 участника и "Обучение в лидерски умения и екипна ефективност" за 20 участника;
- Община Силистра,за която организирахме и проведохме три изнесени обучения на следните теми: "Екипна ефективност" за 20 участника, "Лична ефективност" за 20 участника и "Ефективно лидерство" за 20 участника;
- Община Павликени, за която организирахме и проведохме три изнесени обучения на следните теми: "Лидерски умения и екипна ефективност" за 30 участника, "Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи" и "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация" за 30 участника.

м. Декември 2013 г. като продължение на състоялия се миналата година тренинг, STRUCTOGRAM Център България подготви и проведе на 01.10.2013 г. в гр. Девин и 12.12.2013 г. в гр. Велико Търново за търговските представители и мениджърския екип на ТП Егис Фармасютикълс България следващо обучение на тема "STRUCTOGRAM 2 - Опознаване на другите". По време на тренинга участниците имаха възможност да усвоят умения за разбиране личностната структура на своите клиенти, колеги, партньори и техните специфични потребности, мотиви, силни страни и ограничения. С помощтта на различни тренинг техники обучаемите успяха да разберат какви предимства в работата им носи доброто познаване на другите и да се убедят, че могат да подобрят работата си с клиенти, прилагайки знанията си за STRUCTOGRAM и TRIOGRAM.

м. Юли 2013 г. екипът на Авангард Персонал Консултинг, по поръчка на Община Крушари, организира и проведе обучения и супервизии в рамките на схема BG051РО001-5.1.04 "Помощ в дома", проект "Подкрепа за социално включване". В рамките на поръчката, обучителният екип  успешно подготви и изпълнява следните дейности: 1. Изготвяне на учебно съдържание, подбиране на подходящи методи за провеждане на обученията, разработване на мултимедийни презентации и учебни материали по обучителните теми;2. Провеждане на Въвеждащо обучение (от 19 до 25 Април 2013 г.) за 21 участника, които в рамките на проекта ще предоставят услугата "Домашен помощник", "Домашен санитар" и "Сътрудник Социална работа";3. Провеждане на Поддържащо обучение (от 18 до 19 Юли 2013 г.) с основни теми: Умения за разрешаване на конфликти; Професионален стрес и превенция на стреса; Синдром на емоционално прегряване; Мотивираност и готовност за развитие на професионални компетентности; 4. Провеждане на месечни групови супервизии в периода м. Юни 2013 - м. Април 2014 г., по време на които се работи заедно със супервизираните в две насоки - приоритизиране на работата и планиране, разпределение, мониториране и оценка на работата по всеки случай от практиката.

м. Май 2013 г. по поръчка на Сдружение "МИГ Тервел - Крушари" Авангард проведе проучване с предмет: „Териториални и социално-икономически проучвания и анализи на общности и стопански сектори на територията на общините Тервел и Крушари в помощ на прилагането на подхода ЛИДЕР – 2013 г.“. Услугата бе изпълнена в периода 15.03.2013 – 15.05.2013 г. В процеса на изпълнение на поръчката, екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД изготви работна методология, анкетни карти и проведе проучването сред над 100 респондента и 15 представители на фирми, земеделски производители, читалища, кметства и други институции, действащи на територията на МИГ Тервел – Крушари, с цел да се оцени достъпа им до видове услуги и да се направи количествена оценка на потребелението им. Базирайки се на прецизно изготвения подробен статистически анализ и аналитичното обобщение, изследователски екип даде накрая и своите полезни препоръки и реалистично базирани предложения за организиране на предоставянето на услуги

27. - 30.03.2013 г. екипът на Авангард Персонал Консултинг проведе въвеждащо обучение на персонала по проект на Община Ситово "Звено за услуги в домашна среда "Помощ за независим живот"". Основни акценти по време на обучението бяха: Представяне на същността на социалните услуги в домашни условия; Запознаване на участниците с правата на потребителите на домашни услуги и начини за оказване на първа помощ и емоционална подкрепа; Запознаване на участниците с правата и задълженията на персонала, с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, с етичните стандарти в работата на хората от помагащите професии, с правилата и процедурите при работа; Запознаване на участниците със спецификата на грижите за хора с увреждания и за възрастни хора в риск.

В периода 18 - 20. Март 2013 г. Павел Павлов бе водещ на провелия с в гр. Вършец тренинг за трудови медиатори, работещи в Агенцията по заетостта. По време на обучението участниците работих по теми като: Основни познания за пазара на труда; Изграждане на умения за мотивиране на безработни за търсене на подходяща работа; Изграждане на умения за прилагане на индивидуален подход при работа с уязвими групи на пазара на труда; Изграждане на умения за подбор; Изграждане на умения за работа в екип; Изграждане на умения за комуникация, насочена към кризисна интервенция.

На 15. Март 2013 г. в град София се проведе работна среща по проект SC4SC - Systemic Coaching for Social Competence, на която партньорите от България, Италия и Полша уточниха последни подробности по разработения в рамките на проекта SC4SC Наръчник. Бяха съгласувани и подробности по подготовката на заключителния доклад и последната среща по проекта, която ще се състои на 03. и 04. Юни 2013 г. в гр. Краков / Полша.Последна версия на Наръчника може да бъде разгледана тук.

В периода 4 - 7. Март 2013 г. екипът на "Авангард Персонал Консултинг" ООД проведе обучение на тема "Управление на конфликти". Обучението е част от дейностите по проект "Професионалист" по НПДЗ 2013 на "Евроквалификационен център" АД. По време на тренинга участниците в него се учеха да разпознават конфликтите, причините за тяхното възникване и да намират успешно решение; да успяват по безконфликтен начин да отстояват и изразяват позицията си; да използват различни методи и подходи за управление на конфликтите и да могат да комуникират ефективно в ситуации на напрежение и конфликтност.

м. Януари 2013 г.
Авангард Персонал Консултинг проведе обучение на тема "Работа в екип" с две групи участници, включени в схема "Първа работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси". Цели на тренинга бяха - Участниците: да направят самооценка на структурата на личността си; да усвоят модел за опознаване на себе си и другите хора; да разпознават и разбират характеристиките и особеностите на другите хора; да познават  различните фази на изграждане и работа на групи и екипи; да познават  характеристиките на добре работещите и ефективни екипи; да упражнят ефективно общуване в екип; да разбират мотивиращите фактори в екипа; да разпознават различните роли в екипа; да разбират ролята на лидера при формиране и работа на екипа.

27. Декември 2012 г. В изпълнение на поръчение, направено от страна на Местна инициативна група Тервел-Крушари, Авангард изготви социално-икономически анализ на общностите на младежите (до 40 г.) и на жените от територията на МИГ Тервел-Крушари за проучване на потребностите им и идентифициране на възможни начинания за подпомагане чрез Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.

03. Декември 2012 г. - Програма на отворените STRUCTOGRAM обучения за 2013 година.

03. Декември 2012 г. - Програма на отворените STRUCTOGRAM обучения за 2013 година.

17. и 18. Декември 2012 г. STRUCTOGRAM Център България проведе в гр. Хисаря тренинг "STRUCTOGRAM - Работа с клиенти" с представители на фармацевтична компания EGIS България. По време на групово-динамичния тренинг участниците се запознаха със системата STRUCTOGRAM и приложението й в работата с клиенти. Основни акценти по време на работата бяха: участниците да изготвят биоструктурен анализ на своята личност; да интерпретират характеристиките на своя вроден личностен потенциал; да разпознават биоструктурата на другите хора - колеги, клиенти и др.; да усвоят и развият техники за привличане, задържане и увеличаване на клиентите.

20. Ноември 2012 г. Авангард Персонал Консултинг бе организатор на уъркшоп на тема "Въведение в системния коучинг",базиран на професионалния подход на ESBA - Euroean Systemic Business Academy, състоял се в гр. София.
Основни акценти на срещата бяха: Коучинг процесът в България - Представяне на резултати от проведено сред представители на българския бизнес проучване на тема "Коучинг"; Въведение в Системния коучинг и коучинг модела на ESBA - История и основна информация, Упражнения за онагледяване на специфичния подход; Сравнение между консултативния и тренинг подхода;Как да извлечем полза от коучинга; Техники за задаване на въпроси, за насърчаване и др.
Водещи на събитието бяха: Хелене Пусвалд - регионален партньор на ESBA, дипломиран старши коуч, член на Австрийската Коучинг асоциация (АСС - Austrian Coaching Council) и Павел Павлов - консултант по организационно развитие и развитие на Човешките ресурси, сертифициран STRUCTOGRAM главен треньор.


21. - 22. Юни 2012 г. В Рим се състоя пета поред среща на екипа по проект SC4SC - Systemic Coaching for Social Competence. По време на двудневната си съвместна работа партньорите от Австрия, България, Италия, Полша и Швейцария обсъждаха подробности около информационната част на интернет платформата www.sc4sc.eu. Бе направена и междинна равносметка на случилото се до този етап от работата по проекта, обобщени бяха постигнатите резултати и се обсъдиха подробности по предстоящите проектни дейности. Следващите планирани активности са Пилотен тренинг, предвиден да се проведе в Полша през м. Септември 2012 г., а в началото на м. Ноември ще се състои Коучинг конгрес в Австрия.

21. Юни 2012 г. Екип на Авангард Персонал Консултинг ООД проведе обучение на персонал, зает в социално предприятие за обществено хранене. Обучението бе част от проект на Община Ситово "Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот" - домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол". В отделните обучителни модули последователно бяха преминати предварително планираните стъпки: Общи познания за грижи в домашна среда – подходи и принципи при предоставяне на соц. услуги; Социално предприятие за обществено хранене; Методи на работа в обществената трапезария и при предоставяне на услугата домашен социален патронаж; Професионална роля и основни задължения: Предоставяни услуги; Права и задължения на персонала в соц. предприятие за обществено хранене; Професионална компетентост и личностови характеристики; Организация на работния процес; Документация – съдържание и отговорници; Професионални задължения на новата позиция; Права на потребителите на социални услуги; Работа в екип - екипна организация на предоставянето на социални услуги, характеристики на добре работещия екип; Фази на развитие на екипа; Комуникацията в ежедневната ни работа; Специфика на общуването с възрастни хора и хора с увреждания; Планиране на работата в социално предприятие за обществено хранене.

12. - 13. Юни 2012 г. В град Варна проведохме STRUCTOGRAM обучение за екипа на търговска мрежа Бирбатофф. По време на тренинга "STRUCTOGRAM - Умение за работа с клиенти" с момичетата от екипа обсъждахме теми като: усъвършенстване на търговски умения; психология на клиента; мотиви за покупка и за вземането на решение за покупка; изграждане на връзка с клиента и как той да стане лоялен към продукта/услугата.
Като рамкова основа на тренинга бе използван биоструктурния анализ, операционализиран чрез лицензираната система за обучение STRUCTOGRAM®. Този подход даде възможност на участниците да разпознаят своите генетично заложени личностни характеристики, да разпознават в бъдеще мотивите и нуждите на другите хора с оглед ефективна комуникация, да избягват ненужни разногласия и бързо да се ориентират в различни ситуации.

12. - 13 Май 2012 г. STRUCTOGRAM Център България проведе поредното STRUCTOGRAM обучение. Негов поръчител бе Регионалната фармацевтична колегия-София. Участниците (фармацевти и университетски преподаватели) имаха възможност в продължение на два дни да научат повече за системата STRUCTOGRAM/TRIOGRAM и нейното полезно приложение в работата с клиенти. В резултатат от работата по време на обучението, участниците вече успешно: анализират биоструктурата на своята личност; интерпретират характеристиките на своя вроден личностен потенциал; разпознават биоструктурата на другите хора – колеги, клиенти и др.; използват техники за привличане, задържане и увеличаване на клиентите; изграждат и поддържат дългосрочна връзка с клиента; разбират какви предимства в работата им носи доброто познаване на другите; познават по-добре своите лични предубеждения – своите симпатии и антипатии; разчитат най-важните признаци на доминантите у своите събеседници; работят в добро партньорство с клиентите, прилагайки знанията си за STRUCTOGRAM® и TRIOGRAM®.

27. - 31. Март 2012 г. В град Поморие проведохме STRUCTOGRAM®2 тренинг с представители на фармацевтична компания ГлаксоСмитКлайн България. Темата на втората част от тренинга бе "Ключ към опознаване на хората" и по време на него участниците имаха възможност да работят по-задълбочено с TRIOGRAM®, за да могат бързо, обективно и точно да откриват доминантата на други хора (клиенти, колеги, конкуренти и др.) и да разберат какви предимства в работата им носи доброто познаване на другите.

09.02.2012 г. STRUCTOGRAM Център България взе участие в първото по рода си изложение HR Индустрията в България. Събитието се състоя на в Интерпред - СТЦ София и по време на него бяха представени услуги и продукти за управление на човешките ресурси. Форумът бе посетен от специалисти човешки ресурси, мениджъри и управители на компании от различни бизнес сектори. На нашия щанд посетителите имаха възможност да получат по-подробна информация за системата за обучение STRUCTOGRAM, както и за начините, по които тя би могла да им бъде полезна в работата.

26. - 27. януари 2012 г. В София се проведе уъркшоп в рамките на инициативата SC4SC – Systemic Coaching for Social Competence. Павел Павлов бе в ролята на модератор на срещата, по време на която партньори от Австрия, Швейцария, Полша, Италия и България по-задълбочено работиха върху програмата на SC4SC модул, чиято цел е популяризирането на концепцията за системен коучинг.

1. - 2. декември 2011 г. В Рим се проведе втората среща по проект „SC4SC  - Системен коучичнг за социални компетенции“.  Проектът цели да подпомогне позиционирането и разпространението на професионалната коучинг концепция като инструмент за повишаване на социалните компетентности. В рамките на проекта ще бъде разработен обучителен модул, който да представя системния коучинг пред заинтересовани професионалисти и компании от няколко страни – Австрия, Швейцария, Полша, Италия и България. Ще бъде разработена и интернет страница, която ще съдържа информация за подхода. По време на срещата в Рим, бяха представени коучинг практики в различните държави, както и тенденциите на пазара на коучинг услуги. От българска страна в срещата участие взеха Павел Павлов и Драгомира Шулева. Следващата среща по проекта ще се проведе в края на месец Януари 2012 г. в София.

12.11.2011 г. Завърши последният от трите поредни уикенда за обучение по лидерство в рамките на проект "Създаване на конкурентноспособни трансгранични клъстери", изпълняван от Търговско-промишлените палати в Добрич и Констанца. Участие в събитията взеха над 60 представители на бизнеса в сферата на туризма, селското стопанство и иновационните технологии от България и Румъния. Екипът на Авангард Персонал Консултинг се включи в събитията, провеждайки три еднодневни групово-динамични тренинга за отделни групи участници. Програмата на тренигите бе разработена в съответствие със съвременните тенденции в теорията и практиката за развитие на организационните и лидерските качества. Съчетани с кратки презентации, забавните игри по време на тренинг дадоха възможност на участниците да отработят ключови мениджърски умения, които ще са им от полза при създаването, управлението и развитието на трансгранични клъстери.

24. - 29.10.2011 г. В рамките на програма "Глоб@лни Библиотеки - България" Павел Павлов проведе 6-дневно интензивно обучение със служители от Регионална библиотека "Дора Габе", гр. Добрич. Темата на обучението беше "Общуване и работа с хора", а целите бяха участниците да се научат да прилагат още по-успешно правилата и техниките на ефективното общуване; да умеят успешно да разрешават възникнали конфликти и да се справят в трудни ситуации; да подобрят презентационните си умения; да разпознават характеристиките на добре работещите и ефективни екипи и да успяват да формират такива. Това е второ по ред обучение в Библиотека "Дора Габе", проведено в рамките на програмата Глобални Библиотеки.

12.10.2011 г. Авангард Персонал Консултинг проведе еднодневен тренинг на тема "Управление на конфликти, посредством преговори, посредничество и медиация". По време на обучението участниците се запознаха с положителните и отрицателните функции на конфликта и дискутираха относно различните модели за разрешаване на конфликти. Тренингът бе част от 5-дневен семинар по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от Българската търговско-промишлена палата. Останалите акценти в семинара бяха: фирмено поведение, корпоротивна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на служителите, приложение на системата GS1.

23. - 28.09.2011 г. Авангард Персонал Консултинг представи част от своите услуги (STRUCTOGRAM) и продукти (Neuland) по време на традиционното панаирно изложение "Кавала Експо 2011". То бе проведено в изложбения център „Апостолос Мардирис“, разположен в Неа Карвали, гр. Кавала, Гърция. Панаирът е ежегоден и се организира от Търговско-промишлената палата на Кавала с цел насърчаване на бизнес сферата и затвърждаване на външните контакти на отделните браншове. В изложението участие взеха представители на бизнеса от различни страни – Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и България. 

15.09. - 26.10.2011 г. В рамките на програма "Аз мога" Авангард Персонал Консултинг проведе за свой клиент обучение на тема "Бизнес етикет". В рамките на 30 учебни часа участниците бяха запознати с те

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай