Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област

Проект "Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област" финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Центъра за професионално обучение в системата на Българска търговско промишлена палата - клон Добрич в партньорство с „Авангард Персонал Консултинг" ООД, Черноморска технологична компания АД - Варна, Търговско промишлена палата - Добрич, "Роял" ООД, "Универсал - коета" ООД.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

  • Да преодолее разминаването между потребностите на пазара на труда от квалифицирана работна ръка в сферата на битовата газификация и готовността на обучителните институции да отговорят на тези потребности;
  • Да внесе принос в разработване на критерии и професии, свързани с потребността на труда от кадри в битовата газификация.

Местоположение: Добричка област – Общини Добрич – град, Добричка и Генерал Тошево.

Продължителност на проекта: 11 месеца (декември 2003 г. - октомври 2004 г.)

Постигнати резултати по проекта:

  • 45 трайно безработни младежи, получиха квалификация в професия, която предвид търсенето на такива специалисти, ги прави конкурентноспособни на пазара на труда;
  • след приключване на проекта 20 от тях си намериха работа по усвоената специалност, а останалите в близките три месеца;
  • създаване и тестване в рамките на проекта на учебна  програма;
  • издаване на учебни помагала;
  • оборудване на лаборатория за производствената практика.

Описание на предоставените по проекта услуги:

„Авангард Персонал Консултинг" ООД е партньор по този проект. Ангажиментите в проекта се изразяват в следното: участие в PR дейностите на проекта; проучване съществуващата практика в България по отношение на подбор и обучение на кадри в газовата промишленост; осъществяване на окончателния подбор за  включване в обучение; подготовка и провеждане на модули "Адаптация и мотивация на безработни" и "Умения за представяне пред работодател"; разработване на "Наръчник за активно търсещи работа" с насоченост към газовия бранш; подготовка на тестове, анкети, оценъчни листове.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай