Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"

Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!

Темата на събитието ни този месец е: "Как успешно да реализираме бизнес идеите си?"

По време на срещата ще си говорим за реално работещи инструменти, с които да успеете да реализирате мечтания бизнес или да развиете своя кариерен път на бъдещи предприемачи в правилната посока.

Ще ви запознаем и с възможностите, които можете да използвате в рамките на настоящия ни проект - а именно: участие в интересни тренинг модули по бизнес и предприемачество; предоставяне на консултантска подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Срещата ще се проведе на 29. Ноември 2018 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в заседателната зала на 2 ет. в сградата на Община град Добрич (бул. "България", № 12).

Събитието е отворено и на него можете да поканите и ваши познати, за които темата би била интересна!

Заповядайте!

Проект „СТАРТЪП ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТО“, Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай