Да задържим младите у нас - координиране на търсене и предлагане на млади специалисти

Проект "Да задържим младите у нас - координиране на търсене и предлагане на млади специалисти". Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз в рамките на бюджетна линия "Насърчаване заетостта сред младежите". В рамките на проекта 90 младежи, завършили висше образование на възраст между 23 и 29 години получиха възможност да стажуват 2 месеца в различни структури на "Албена" АД.

Кратко описание на проекта:
Проектът има за цел да улесни процесите на трудова реализация на  специалисти с висше образование на възраст 23 - 29 години, посредством устройването им на работа по завършената специалност, съобразно необходимостта от квалифицирана работна сила на работодателите; апробиране на система за привличане, подбор и въвеждане в работата на млади специалисти без професионален опит във фирмите; разширяване състава на оперативните екипи с високо квалифицирани специалисти, съобразно програмата за развитие на компаниите.

Целева група:
Проектът е насочен към млади хора на възраст 23 - 29 години, завършващи своята професионална подготовка във висшите учебни заведения от цялата страна и специалисти с висше образование от същата възрастова група, регистрирани в Бюрата по труда в областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас – Североизточен и Югоизточен планов район.

Дейности по проекта:

Основни дейности в рамките на проекта са:

 • Организация и управлението на проекта;
 • Привличане, подбор и мотивиране на млади специалисти на възраст 23 - 29 години за включване в програмата;
 • Мотивиране за работа по специалността;
 • Въвеждане в работата;
 • Протичане на периода на изпитване;
 • Информационно обслужване на проекта;
 • Вътрешен и външен мониторинг.

Продължителност на проекта: 7 месеца (април 2005 г. - октомври 2005 г.)

Описание на предоставените по проекта услуги:

 • Привличане, подбор и мотивиране на млади специалисти на възраст 23 - 29 години за включване в програмата;
 • Информационна кампания за издирване на млади специалисти;
 • Подбор на млади специалисти на възраст 23 - 29;
 • Мотивиране за работа по специалността - Подготовка на дизайн, план и обучителни материали за мотивационен тренинг  - използват се изцяло интерактивни техники – презентации, групови дискусии, работа в малки групи, обсъждане на казуси, ролеви игри и др. Информацията бе представяна с помощта на модерни технически средства – видеотехника и мултимедия;
 • Провеждане на двудневни мотивационни тренинги – в рамките на проекта се проведоха 8 двудневни тренинга с по 15 участника във всеки. Целта на тренингите бе да се запознаят участниците с особеностите на туристическия бранш, дейността на фирмите, да се проучи готовността им за работа в екип и сътрудничество, комуникативните и креативните умения и възможности;
 • Въвеждане в работата – разработване на система за въвеждане в работата;
 • Подбор и назначаване на 30 % от младите специалисти на постоянна работа.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай