Овластяване на жените

Проект „Овластяване на жените“ се изпълнява в рамките на Ключова дейности 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - КД 204 „Стратегически партньорства в областта на образованието на възрастни“ и е финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Партньори по проекта са:
Координатор: ZWIĄZEK CENTRALNY DZIELA KOLPINGA W POLSCE - Полша
Партньори: KOLPING DRUSTVO SRBIJE – Сърбия
ORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMANIA – Румъния
AVANGARD PERSONAL CONSULTING – България

Цели на проекта:
 • Партньорите по проекта, чрез обмен на добри практики, да допринесат за и улеснят жените от уязвимите групи в обществото и на пазара на труда да придобият и развият своите основни умения и ключови компетентности.
 • В рамките на планираните проектни дейности, партньорите искат да дадат гласност за положението на жените от Югоизточна Европа, които са с ниско образование, безработни или работят с ниско заплащане.

Целева група:
 • Преки бенефициенти на проекта са членове, служители и доброволци в участващите партньорски организации, които работят с и се интересуват от положението на жените на пазара на труда и в обществото.
 • Непреки бенефициенти са жените, които получават подкрепа в рамките на проекта чрез  дейности и предложения, подготвени за тях в рамките на международното партньорство.

Работни теми на партньорските срещи:
 • Овластяване на жени от селските райони и добри практики на успешни жени, участващи в различни програми – Март/Април 2022 – Сърбия;
 • Успехът на социално предприятие, фокусиран върху жените със социални затруднения – Май/Юни 2022 – Румъния;
 • Устойчивост на стартиращи предприятия, ръководени от жени – Юли/Август 2022 – България;
 • Комплексна подкрепа в търсенето на работа и кариерно консултиране за дълготрайно безработни жени – м. Октомври 2022 г – Полша.

Очаквани резултати по време на изпълнението на проекта:
 • Разработени за всяка партньорска среща 4 учебни програми и образователни материали, описващи най-добри практики по четирите избрани работни теми;
 • Дигитални материали от онлайн конференциите, организирани от партньорите по проекта, чрез използване на иновативни ИКТ инструменти;
 • 4 заключителни събития, организирани от всеки партньор на национално ниво;
 • Онлайн разпространение на информация в социалните медии и на интернет страниците на партньорите;
 • Включени около 10-11 участници във всяка партньорска среща;
 • Включени около 20 участници във всяко заключително събитие.

Очаквани резултати в края на проекта:
 • Разработен материал „Women in Power – успешни истории на жени и техния начин за овластяване и достигане до заетост“ – отворен обучителен ресурс (OER);
 • Нови или наскоро концептуализирани примери за начини за повишаване на квалификацията на жени, сблъскващи се с различни социални пречки, от различни страни, региони – разработване на наръчник, който да може да се използва от други институции и организации от Европа, работещи с жени от уязвимите групи.

Период на изпълнение на проекта:
01.12.2020 г. – 31.12.2022 г.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай