Обучителна програма за доброволци от Граждански форум по социални въпроси

На 26. Март завърши последният от трите модула обучения, по време на които Сдружение „Алтернативи“ успешно си партнира с г-н Павел Павлов, в ролята му на обучител при реализирането на Обучителна програма за доброволци от Граждански форум по социални въпроси по проект: „Граждански форум по социални въпроси в община Карнобат” на Сдружение „Алтернативи”.

Ангажиментът на г-н Павлов се състоеше в провеждането на:
  • Обучение на тема: „Работа в екип на НПО и представители на целевите групи за активно включване и развитие на социална политика на местно ниво“
  • Обучение на тема: „Умения за проучване на потребности и стратегическо планиране“
  • Обучение на тема: „Умения за застъпничество“
 
Използваните по време на обученията обучителни методи и техники позволиха на участниците:
  • да разгърнат индивидуалния и екипния потенциал, с оглед повишаване ефективността на Гражданския форум при планиране и реализиране на съвместни дейности и проекти;
  • да се запознаят с различни количествени и качествени методи за проучване на потребностите на целевите групи и да могат да ги използват във връзка с работата на Гражданския форум по социални въпроси в Община Карнобат;
  • да успяват успешно да планират стратегията си на застъпническа кампания въз основа на идентифицираните заинтересовани страни и анализ на силите в общността.
 

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай