Социално - икономически анализ

В изпълнение на поръчение, направено от страна на Местна инициативна група Тервел-Крушари, Авангард изготви социално-икономически анализ на общностите на младежите (до 40 г.) и на жените от територията на МИГ Тервел-Крушари за проучване на потребностите им и идентифициране на възможни начинания за подпомагане чрез Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.
Целта на проучването беше да установи:
- потребността от подпомагане на всяка една от групите;
- кои направления са перспективни за предприемачество и трудова реализация;
- приложимостта на мерките на Стратегия за местно развитие към интересите на целевите групи;
- степентта на съответствие на целите на Стратегията за местно развитие с очакванията на целевите групи, интереси и капацитета им.

Проучването включва следната информация:
- характеристика на целевите групи - възрастова, образователно-квалификационна, социално-битова, етническа структура;
- интереси и възможности за кандидатстване за финансиране - перспективни области и направления за кандидатстване и дейности, които имат нужда от финансиране;
- размер на необходимите средства за финансиране и източници на финансиране;
необходимост от подкрепа при кандидатстването.

Пълния текст на Анализа можете да прочете от файла по-долу.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай