Информационно събитие по проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО"

На 02. Юни 2016 г. в Малка заседателна зала на Община град Добрич се проведе Информационно събитие по повод стартиране на проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО", Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01.
На презентацията му присъстваха представители на кметския екип, на социални институции и НПО.
Основната идея на проекта е младежи до 29 год. възраст, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрото по труда, да бъдат открити, мотивирани и включени в заетост, обучение или връщане в образованието. Проектът се осъществява съвместно от фирма Авангард персонал консултинг и община Добрич.
В рамките на проекта, 52-ма младежи ще преминат мотивационно обучение. 42-ма от тях ще бъдат включени в курс по професионална квалификация за „Работник в озеленяването“. 34 от завършилите ще бъдат наети за 6 месеца в Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“.
По време на представянето, зам.-кметът Росица Йорданова съобщи, че след изтичането на проекта, назначените 34 души ще бъдат наети на постоянна работа в общинското предприятие.
На останалите 18 души, които няма да бъдат наети на работа по този проект ще се търси друга реализация.
Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай