Проект "Нови възможности на ново работно място"

От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възможности на ново работно място" по процедура "Ново работно място 2015" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г..

Проекто предложението е замислено с идеята, във фирмата да бъдат създадени 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

 Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиразне на следните дейности:
 •  Подбор и назначаване на крайни бенефициенти;
 • Пригодяване на достъпна работна среда за хора с увреждания;
 • Оборудване и обзавеждане на новите работни места;
 • Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици";
 • Публичност и информираност;
 • Организация и управление;

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
 •  Разкрити 4 нови работни места във фирмата-бенефициент, снабдени с необходимото оборудване;
 • Назначени 4 лица, представители на целевата група; сключени трудови договора с тях за период от 12 м.;
 •  Запазени работни места за мин. 12 м. на 2 от наетите лица след приключване на дейностите по проекта;
 •  Адаптирана работна среда, отговаряща на нормите за работни места на хора с увреждания;
 • 4 представители на целевата група с подобрени умения за общуване на Английски език;
 • Осъществени инициативи за навременно информиране на обществеността за целите, дейностите и резултатите от проекта;
 •  Създаден екип за организация и управление на проекта.

Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целева група: безработни и неактивни лица.Актуално

RSS
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…
Информационно събитие по проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО"
На 02. Юни 2016 г. в Малка заседателна зала на Община град Добрич се проведе Информационно…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай