Уъркшоп "Въведение в системния коучинг"

На 20. Ноември 2012 г. Авангард Персонал Консултинг бе организатор на уъркшоп на тема "ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНИЯ КОУЧИНГ",базиран на професионалния подход на ESBA - Euroean Systemic Business Academy.

Основни акценти на срещата бяха:
 • Коучинг процесът в България - Представяне на резултати от проведено сред представители на българския бизнес проучване на тема "Коучинг".
 • Въведение в Системния коучинг и коучинг модела на ESBA:
  • История и основна информация
  • Упражнения за онагледяване на специфичния подход
 • Представяне на Коучинг процеса - част І:
  • Теоретичен модел на ESBA коучинга
  • Сравнение между консултативния и тренинг подхода
  • Как да извлечем полза от коучинга
 • Представяне на Коучинг процеса - част ІІ:
  • Работа по групи за демонстриране и изпробване на коучинг процеса
  • Техники за задаване на въпроси, за насърчаване и др.
 • Дискусия на груповите упражнения.
 • Въпроси & обратна връзка.

Водещи на събитието бяха:
Хелене Пусвалд - регионален партньор на ESBA, дипломиран старши коуч, член на Австрийската Коучинг асоциация (АСС - Austrian Coaching Council)
Павел Павлов - консултант по организационно развитие и развитие на Човешките ресурси, сертифициран STRUCTOGRAM главен треньор.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай