Териториално и социално-икономическо проучване

По поръчка на Сдружение "МИГ Тервел - Крушари" Авангард проведе проучване с предмет: „Териториални и социално-икономически проучвания и анализи на общности и стопански сектори на територията на общините Тервел и Крушари в помощ на прилагането на подхода ЛИДЕР – 2013 г.“. Услугата бе изпълнена в периода 15.03.2013 – 15.05.2013 г. В процеса на изпълнение на поръчката, екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД изготви работна методология, анкетни карти и проведе проучването сред над 100 респондента и 15 представители на фирми, земеделски производители, читалища, кметства и други институции, действащи на територията на МИГ Тервел – Крушари, с цел да се оцени достъпа им до видове услуги и да се направи количествена оценка на потребелението им. Базирайки се на прецизно изготвения подробен статистически анализ и аналитичното обобщение, изследователски екип даде накрая и своите полезни препоръки и реалистично базирани предложения за организиране на предоставянето на услуги. С резултатите от проучването можете да се запознаете от приложения по-долу файл.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай