Набиране и подбор

Подборът на персонал е сложен и многоетапен процес, който не търпи суета и изисква целенасочена подготовка, за да се постигне максимална ефективност. Той без съмнение трябва да се провежда от знаещи хора – професионалисти в тази област.
Нашите специалисти се придържат към технология за подбор на персонала, която позволява максимално защитаване интересите на работодателя и служителя, ефективен и качествен подбор на специалисти за съответните позиции.

В процеса на подбор ние се стремим към:

 • Прозрачност за клиента на процеса на търсене и подбор на кадри и постоянно взаимодействие с него;
 • Въвличане в процеса на подбор на всички ресурси на нашата компания;
 • Пълен цикъл на подбор;
 • Редовна отчетност на всеки етап от подбора;
 • Обезпечаване на обратна връзка от приетия на работа кандидат (follow - up). 

І. Описание на процеса на подбор

Подготвителен етап:

 • Дефиниране на позициите;
 • Консултация с прекия ръководител - описание на организацията, екип, стил на ръководство, очаквания;
 • Изработване на Профил на компетенциите за отделните позиции;
 • Съставяне на въпросник, изследващ съответния профил;
 • Търсене на кандидати от съществуващата база данни;
 • Търсене на допълнителни канали за контакт с потенциални кандидати;
 • Формулиране и съгласуване на анонс за медиите;
 • Публикуване на обявите в подходящи за аудиторията медии, според съгласуван медия план;
 • Първоначален подбор по документи;
 • Изготвяне „кратък списък" от кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.
   

Същински етап на подбор:

 • Телефонен скрининг;
 • Първо интервю;
 • Изготвяне на профил на кандидатите, одобрени за второ интервю;
 • Второ интервю с представител на работодателя;
 • Окончателен избор – писмено предложение за работа;
 • Уведомяване на останалите участници;
 • Сключване на трудов договор;
 • След края на първия месец – оценка на адаптационния период.

Добра практика на нашата агенция е провеждане на т.нар. двустранна оценка – с участието на новия служител и прекия ръководител. Срещата завършва с препоръки за индивидуалното развитие на служителя в компанията.


ІI. Анонсиране на позициите

1. Предимство на медия плана

 • Достигане до целевата аудитория с добре премерено послание;
 • Предварително селектирани медии, за ефективно информиране по време на цялата кампания;
 • Предварителна преценка на честотата на рекламните послания и вида на използваните медии;
 • Привличане вниманието на активно търсещите работа;
 • Привличане вниманието на търсещите единствено атрактивна възможност за кариера, а не работа;
 • Изграждане имидж на добър работодател на компанията и използване на подбора като имиджова реклама, част от интегрираните маркетингови комуникации на компанията.


2. Предложения за използване на медии в кампанията

 • Печатни издания;
 • Интернет медии;
 • Предложените медии ще бъдат използвани успоредно с посочените в офертата собствени канали - търсене от съществуващата база данни, работа в мрежа с други агенции, обявяване на позициите на корпоративния сайт на Авангард Персонал Консултинг ООД. Според хода на кампанията и нивото на кандидатите, може да бъдат предложени нови канали и подходи за достигане до нова целева група.

ІІІ. Финансови условия

Цените за услугата се договарят при всеки конкретен договор за подбор.
Авангард Персонал Консултинг  ООД стартира нов процес на подбор, безплатен за Вас, в случай, че до два календарни месеца кандидатът не успее да се адаптира или не се справя въпреки осигуреното фирмено обучение. Допълнително се заплащат само разходите за публикуване на анонс в медиите.

ІV. Начин на плащане

Авансово плащане на 50% от цената за подбора, платима до 5 дни след подписването на договора. Сумата не се възстановява.
Останалите 50% за първата позиция се плащат при успешно приключил подбор. Медия планът се договаря и плаща допълнително 100% авансово. Всеки един от предложените канали може да бъде коментиран и евентуално заменен.

V. Отстъпки

Със заявка за подбор на повече от три позиции, предлагаме рамков договор с Авангард Персонал Консултинг ООД, при който ползвате 10% отстъпка не само за подбора, но и за другите услуги на компанията – тренинги, тимбилдинги, консултиране, атестиране  и изследване удовлетвореността на служителите и т.н. Фирмата притежава изключителните права за България, за разпространение на швейцарската система за обучение SRUCTOGRAM (www.structogram.bg), подходяща за интегриране в тренинги за мениджърски умения, сработване на екипи, комуникационни умения, умения за продажби и др. 

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай