Фирмено консултиране

Индивидуално консултиране

Нашият екип от специалисти е на разположение за осъществяване на индивидуални програми за постигане на:

  • Процес, който стимулира отговорното мислене, вземането на самостоятелни решения и  справянето с вътрешното напрежение в колектива;
  • Система, която насърчава личната инициатива, вътрешна мотивация, насочени към положителни качествени постижения;
  • Повишена ефективност в работата с кадрите, развитието им и задържането на ценни за организацията служители.

Групово консултиране

Ние предлагаме една специфична форма на въздействие за постигане на повишена лична мотивация и осъзнаване на корпоративните цели, която ви дава:

  • Обмен на опит, активни контакти и успешни решения в различните вътрешни структурни звена, клиенти и външни партньори;
  • Въвеждане на най-добрите практики;
  • Подобрена комуникация в организацията и ефективност на екипната работа;
  • Ефективен диалог на различните равнища на управление и изпълнение.

Актуално

RSS
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай