Фирмено консултиране

Индивидуално консултиране

Нашият екип от специалисти е на разположение за осъществяване на индивидуални програми за постигане на:

  • Процес, който стимулира отговорното мислене, вземането на самостоятелни решения и  справянето с вътрешното напрежение в колектива;
  • Система, която насърчава личната инициатива, вътрешна мотивация, насочени към положителни качествени постижения;
  • Повишена ефективност в работата с кадрите, развитието им и задържането на ценни за организацията служители.

Групово консултиране

Ние предлагаме една специфична форма на въздействие за постигане на повишена лична мотивация и осъзнаване на корпоративните цели, която ви дава:

  • Обмен на опит, активни контакти и успешни решения в различните вътрешни структурни звена, клиенти и външни партньори;
  • Въвеждане на най-добрите практики;
  • Подобрена комуникация в организацията и ефективност на екипната работа;
  • Ефективен диалог на различните равнища на управление и изпълнение.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай